Chùa Linh Phước http://chualinhphuoc.com/home

TRANG NGHIÊM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2561
11.05.2017

Hòa chung không khí hân hoan của ngày Đại lễ Phật đản, PL.2561 - DL.2017, hôm nay tại chùa Linh Phước đã trang nghiêm cử hành lễ kỷ niệm cúng dường này đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

 

  Tại chánh điện, Thượng Tọa trú trù đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ GHPGVN gởi đến Chư Tăng Ni và Phật tử : "Phật đản là thời gian mỗi người con Phật có cơ hội ôn lại lịch sử của Đức Bản sư để chiêm nghiệm và hành trì, để sống theo lời Ngài chỉ dạy, đi theo con đường Ngài đã đi. Đó là con đường Bát Chính Đạo, con đường Giới – Định – Tuệ. Mỗi chúng ta phải nỗ lực làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước, và hòa bình cho nhân loại." 

       ĐĐ. Thích Hạnh Pháp thay mặt BTC tuyên đọc diễn văn khai mạc Phật đản của HT. Chủ tịch hội đồng trị sự trung ương GHPGVN: "Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, chúng ta thành kính tri ân Ngài đã vì hạnh phúc của nhân loại mà hiện sanh ra đời. Sức sống vĩ đại của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chính là hình ảnh Tăng già, đó là đoàn thể của các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, là sự hiện hữu của Đức Phật trên thế gian này. Phật pháp trường tồn là nhờ sự hiện hữu của Tăng già, nhờ vào sức mạnh của trí tuệ và giới luật."  

      Sau mục dâng hoa cúng dường ngày Phật đản của các em thiếu nhi, Chư Tăng Ni đã cử hành nghi thức Khánh đản, tụng kinh, lễ sám cúng dường ngày Đản sanh.  

       Cùng ngày Chư Tăng đã đi đến thăm các lễ đài Phật đản tại các thôn trong địa phương đã thành kính thiết bàn đản sanh ở tư gia cúng dường ngày Đức Từ Phụ đản sinh. Tại đây Chư Tăng đã niêm hương lễ phật, cầu an, và có những lời pháp ngắn gọn chúc mừng và tán dương tinh thần của các chúng hội Phật tử. Đại lễ kết thúc trong niềm hân hoan và niềm tin vững chắc nơi tam bảo của mọi người con Phật.

 

Thượng Tọa Chứng minh

ĐĐ. Thích Hạnh Định điều hành chương trình

Thượng Tọa Trú trì đọc thông điệp Phật đản

ĐĐ. Thích Hạnh Pháp tuyên đọc DIễn văn Đại Lễ Phật đản

ĐĐ. THích Nguyên Như giảng cho Phật tử ý nghĩa ngày Phật đản sinh

Các em Phật tử trẻ dâng hoa cúng dường

Chư Tăng cử hành nghi thức Khánh đản

CHƯ TĂNG THĂM LỄ ĐÀI TẠI CÁC CHÚNG HỘI PHẬT TỬ

 
URL của bản tin này::http://chualinhphuoc.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=91

© Chùa Linh Phước contact: hanhdinh125@yahoo.com