Chùa Linh Phước http://chualinhphuoc.com/home

Chùm ảnh sinh hoạt xuất gia đoản kỳ tại Chùa Linh Ẩn
20.07.2009

Hơn 60 em thiếu niên đang sinh hoạt rất tinh tấn và vui tươi tại chùa Linh Ẩn, ở đây các em được sinh hoạt tu tập theo chương trình và nội quy của người xuất gia.

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

04 giờ 00: Hô canh ngồi thiền

04 giờ 20: Lễ Phật

04 giờ 45: Chạy khởi động

05 giờ 00: Xuống sân tập thể dục

06 gờ 30: Ăn sáng

07 giờ 00: Làm việc

08 giờ 00: Học giáo lý

10 giờ 00: Nghỉ

11 giờ 00: Lễ quá đường

12 giờ 15: Chỉ tịnh

13 giờ 30: Xả tịnh

14 giờ 00: Ngoại khóa

17 giờ 00: Ăn cơm

17 giờ 45: Đi kinh hành

18 giờ 15: Xem phim Phật giáo

19 giờ 00: Lễ tịnh độ

20 giờ 00: Tự học

21 giờ 00: Hô canh ngồi thiền

21 giờ 30: Chỉ tịnh

 

 

 

 URL của bản tin này::http://chualinhphuoc.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=7

© Chùa Linh Phước contact: hanhdinh125@yahoo.com